Zásady ochrany osobných údajov

Táto stránka spracúva osobné údaje na účely poskytovania notifikácii o COVID-19 vakcinácii na Slovensku.

Kto som?

Táto stránka vznikla ako voľnočasová aktivita Jána Jančára, ktorý je aj jej prevádzkovateľom.

Kontaktujte ma

Pre akékoľvek otázky ohľadom spracúvania osobných údajov, pripomienky, sťažnosti či iné žiadosti ma kontaktujte na:

Email: ENABLE@JAVASCRIPT

Osobné údaje

Táto stránka zbiera nasledovné osobné údaje:

  • Emailová adresa. Je potrebná na zasielanie notifikácii, čo tvorí hlavnú službu poskytovanú touto stránkou.

Tieto osobné údaje sa nachádzajú na zabezpečenom a aktualizovanom virtuálnom serveri u poskytovateľa DigitalOcean v jeho datacentrách v Európe.

Prístup k osobným údajom

Máte právo na prístup k Vašim osobným údajom, ktoré táto stránka zbiera pre poskytovanie jej služby. Žiadosť o prístup môžete zaslať na vyššie uvedený email.

Právo na opravu

Máte právo, aby osobné údaje, ktoré spracúvame, boli správne a aktuálne. Pokiaľ chcete toto právo využiť a požiadať o opravu údajov, pošlite žiadosť na vyššie uvedený email.

Odstránenie osobných údajov

Stránka automaticky odstráni Vaše osobné údaje pri zrušení odberu notifikácii. Takisto máte právo požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov. Môžete tak urobiť zaslaním žiadosti na vyššie uvedený email. Osobné údaje k nepotvrdenej žiadosti o odber notifikácií sú vymazané 7 dní od vytvorenia žiadosti.

Účel spracovania

Osobné údaje sa spracujú, v elektronickej forme, za účelom poskytnutia notifikacii o COVID-19 vakcinácii na Slovensku. Spracované osobné údaje sa nevyužívajú na žiadne ďalšie účely a nevydávajú sa tretím stranám.

Ostatné

Tento projekt má otvorený zdrojový kód, ktorý nájdete na GitHube slovensko-help/vaccination-notify. V tomto kóde môžete nájsť ako sa Vaše osobné údaje spracúvajú, používajú či odstraňujú.

Stránka využíva službu hCaptcha a aplikujú sa na ňu jej podmienky súkromia a podmienky služby. Služba hCaptcha však nemá prístup k osobným údajom spracovávaným na stránke.