Notifikácie o COVID-19 vakcinácii

Táto stránka poskytovala notifikácie na Váš email o voľných miestach na očkovanie proti ochoreniu COVID-19 a tiež o momente otvorenia očkovacieho formulára pre nové skupiny obyvateľov. Stránka používala informácie od NCZI. Stránka neslúži na registrovanie na očkovanie, pre registráciu na očkovanie použite formulár NCZI. Pre aktuálne informácie o ochorení COVID-19 choďte na korona.gov.sk.

Služba bola vypnutá. Bola spustená registrácia do čakárne na očkovanie a notifikácie sú teda nepotrebné. Pre registráciu do čakárne na očkovanie použite formulár NCZI.